Metrologia

[ultimate_heading main_heading=”Metrologia” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]METROLOGY[/ultimate_heading]

Świadczymy profesjonalne usługi pomiarowe błędów położenia i kształtu detali wykorzystując nowoczesne urządzenia i metody pomiarowe w tym współrzędnościowe maszyny pomiarowe oraz przenośnie ramiona pomiarowe. Wykonujemy również pomiary twardości metodą Rockwella a także inne podstawowe pomiary określające poprawność wykonania detalu oraz określenie pól tolerancji położenia oraz kształtu.

[bsf-info-box icon_size=”32″ icon_animation=”fadeIn” title=”Usługi pomiarowe obejmują określenie:”]

 • tolerancji wymiarów
 • tolerancji kształtu
 • tolerancji położenia
 • tolerancji złożonej położenia i kształtu
 • twardości materiału

[/bsf-info-box]

[ultimate_heading main_heading=”Pomiary odchyłek kształtu i położenia” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]GEOMETRIC MEASURING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Pomiary
[/ultimate_carousel]

Współrzędnościowa technika pomiarowa oferuje pomiary metodą stykową elementów o skomplikowanej geometrii kształtowej. Urządzeniem pomiarowym jest współrzędnościowa maszyna pomiarowa umożliwiająca pomiary błędów kształtów i położenia detali, których kontrola za pomocą podstawowych narzędzi metrologicznych bywa utrudniona lub wręcz niemożliwa. Proces pomiarowy odbywa się w sposób automatyczny na podstawie modelu 3D lub w sposób manualny. Pomiar przedmiotu polega na zapisaniu współrzędnych punktów pomiarowych w określonym układzie odniesienia. Zebrane pomiary geometrii modelu zostają przeanalizowane w programie metrologicznym wyznaczając tym samym błędy geometrii modelu i uzyskane tolerancje kształtu i położenia.

Pomiar z wykorzystaniem przenośnych ramion pomiarowych umożliwia kontrolę dużych jak i małych detali jeszcze w trakcie ich produkcji. Urządzenia te oferują dokładność pomiarową porównywalną z współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi. Rozbudowanie ramiona pomiarowego o dodatkowe elementy w tym skaner 3D umożliwia bezstykowe pomiary błędów położenia i kształtu a także zbieranie chmury punków i odtworzenia modelu 3D – inżynieria odwrotna (ang. reverse engineering).

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Określenie tolerancji kształtu obejmuje pomiar:”]

 • błędu prostoliniowości
 • błędu płaskości
 • błędu okrągłości
 • błędu walcowości
 • błędu zarysu przekroju wzdłużnego

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Określenie tolerancji położenia obejmuje pomiar:”]

 • błędu równoległości
 • błędu prostopadłości
 • błędu nachylenia
 • błędu współosiowości
 • błędu symetrii
 • błędu pozycji
 • błędu przecinania osi

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Określenie tolerancji złożonych położenia i kształtu obejmuje pomiar:”]

 • błędu bicia promieniowego
 • błędu bicia osiowego
 • błędu bicia w wyznaczonym kierunku
 • błędu bicia promieniowego całkowitego
 • błędu bicia osiowego całkowitego
 • błędu kształtu wyznaczonego zarysu
 • błędu kształtu wyznaczonej powierzchni

[/bsf-info-box]

Charakterystyka pomiarów odchyłek kształtu i położenia:

[ultimate_icon_list icon_size=”24″ icon_margin=”4″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. zakres ramienia pomiarowego: 3000 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]dokładność pomiarowa: 20÷60 μm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. zakres pomiarowy (szer./wys./dł.): 1000/1000/2000 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. waga przedmiotu: 4000 kg[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[ultimate_heading main_heading=”Pomiary twardości metodą Rockwella” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]ROCKWELL’s HARDNESS MEASURING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Matryca - cięcie elektroerozyjne WEDM
[/ultimate_carousel]

Pomiar twardości metodą Rockwella polega na zagłębieniu się diamentowego wgłębnika w powierzchnię mierzonego przedmiotu i na podstawie głębokości wcisku określana jest twardość materiału. Do pomiary twardości stosuje się diamentowy wgłębnik w postaci stożka o kącie wierzchołkowym 120° i promieniu zaokrąglenia 0,2 mm lub w postaci stalowej kuli o średnicy 1/16″ lub 1/8″.

Wyróżniamy różne skale Rockwella w zależności od rodzaju materiału badanego przedmiotu, siły wciskania wgłębnika (obciążenie) oraz rodzaju wgłębnika (diamentowy stożek, stalowa kula 1/16″ lub stalowa kula 1/8″).

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Skale Rockwella:”]

 • A, oznaczenie twardości HRA dla stali hartowanych,
 • B, oznaczenie twardości HRB dla stali niehartowanych i metali nieżelaznych,
 • C, oznaczenie twardości HRC dla stali hartowanych,
 • D, oznaczenie twardości HRD,
 • E, oznaczenie twardości HRE,
 • F, oznaczenie twardości HRF dla stali niehartowanych i metali nieżelaznych,
 • G, oznaczenie twardości HRG.

[/bsf-info-box]

Charakterystyka pomiaru twardości metodą Rockwella

[ultimate_icon_list icon_size=”24″ icon_margin=”4″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]skala 20÷80 HRC[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. wysokość przedmiotu: 120 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. średnica przedmiotu: ∅100 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]możliwość pomiaru w skali HRA, HRB, HRC, HRD. HRE, HRF, HRG[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]