Metrologia

Metrologia

METROLOGY

Świadczymy profesjonalne usługi pomiarowe błędów położenia i kształtu detali wykorzystując nowoczesne urządzenia i metody pomiarowe w tym współrzędnościowe maszyny pomiarowe oraz przenośnie ramiona pomiarowe. Wykonujemy również pomiary twardości metodą Rockwella a także inne podstawowe pomiary określające poprawność wykonania detalu oraz określenie pól tolerancji położenia oraz kształtu.

Usługi pomiarowe obejmują określenie:

 • tolerancji wymiarów
 • tolerancji kształtu
 • tolerancji położenia
 • tolerancji złożonej położenia i kształtu
 • twardości materiału

Pomiary odchyłek kształtu i położenia

GEOMETRIC MEASURING

Współrzędnościowa technika pomiarowa oferuje pomiary metodą stykową elementów o skomplikowanej geometrii kształtowej. Urządzeniem pomiarowym jest współrzędnościowa maszyna pomiarowa umożliwiająca pomiary błędów kształtów i położenia detali, których kontrola za pomocą podstawowych narzędzi metrologicznych bywa utrudniona lub wręcz niemożliwa. Proces pomiarowy odbywa się w sposób automatyczny na podstawie modelu 3D lub w sposób manualny. Pomiar przedmiotu polega na zapisaniu współrzędnych punktów pomiarowych w określonym układzie odniesienia. Zebrane pomiary geometrii modelu zostają przeanalizowane w programie metrologicznym wyznaczając tym samym błędy geometrii modelu i uzyskane tolerancje kształtu i położenia.

Pomiar z wykorzystaniem przenośnych ramion pomiarowych umożliwia kontrolę dużych jak i małych detali jeszcze w trakcie ich produkcji. Urządzenia te oferują dokładność pomiarową porównywalną z współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi. Rozbudowanie ramiona pomiarowego o dodatkowe elementy w tym skaner 3D umożliwia bezstykowe pomiary błędów położenia i kształtu a także zbieranie chmury punków i odtworzenia modelu 3D – inżynieria odwrotna (ang. reverse engineering).

Określenie tolerancji kształtu obejmuje pomiar:

 • błędu prostoliniowości
 • błędu płaskości
 • błędu okrągłości
 • błędu walcowości
 • błędu zarysu przekroju wzdłużnego

Określenie tolerancji położenia obejmuje pomiar:

 • błędu równoległości
 • błędu prostopadłości
 • błędu nachylenia
 • błędu współosiowości
 • błędu symetrii
 • błędu pozycji
 • błędu przecinania osi

Określenie tolerancji złożonych położenia i kształtu obejmuje pomiar:

 • błędu bicia promieniowego
 • błędu bicia osiowego
 • błędu bicia w wyznaczonym kierunku
 • błędu bicia promieniowego całkowitego
 • błędu bicia osiowego całkowitego
 • błędu kształtu wyznaczonego zarysu
 • błędu kształtu wyznaczonej powierzchni

Charakterystyka pomiarów odchyłek kształtu i położenia:

 • maks. zakres ramienia pomiarowego: 3000 mm
 • dokładność pomiarowa: 20÷60 μm
 • maks. zakres pomiarowy (szer./wys./dł.): 1000/1000/2000 mm
 • maks. waga przedmiotu: 4000 kg

Pomiary twardości metodą Rockwella

ROCKWELL’s HARDNESS MEASURING

Pomiar twardości metodą Rockwella polega na zagłębieniu się diamentowego wgłębnika w powierzchnię mierzonego przedmiotu i na podstawie głębokości wcisku określana jest twardość materiału. Do pomiary twardości stosuje się diamentowy wgłębnik w postaci stożka o kącie wierzchołkowym 120° i promieniu zaokrąglenia 0,2 mm lub w postaci stalowej kuli o średnicy 1/16″ lub 1/8″.

Wyróżniamy różne skale Rockwella w zależności od rodzaju materiału badanego przedmiotu, siły wciskania wgłębnika (obciążenie) oraz rodzaju wgłębnika (diamentowy stożek, stalowa kula 1/16″ lub stalowa kula 1/8″).

Skale Rockwella:

 • A, oznaczenie twardości HRA dla stali hartowanych,
 • B, oznaczenie twardości HRB dla stali niehartowanych i metali nieżelaznych,
 • C, oznaczenie twardości HRC dla stali hartowanych,
 • D, oznaczenie twardości HRD,
 • E, oznaczenie twardości HRE,
 • F, oznaczenie twardości HRF dla stali niehartowanych i metali nieżelaznych,
 • G, oznaczenie twardości HRG.

Charakterystyka pomiaru twardości metodą Rockwella

 • skala 20÷80 HRC
 • maks. wysokość przedmiotu: 120 mm
 • maks. średnica przedmiotu: ∅100 mm
 • możliwość pomiaru w skali HRA, HRB, HRC, HRD. HRE, HRF, HRG