Obróbka elektroerozyjna

Wycinanie elektroerozyjne

WEDM

Świadczymy profesjonalne usługi obróbki elektroerozyjnej w tym m.in wycinania WEDM. Wykorzystując zaawansowane technologicznie maszyny obrabiamy z dużą dokładnością dowolnie twarde materiały o dużych wymiarach gabarytowych. Nasze wycinarki drutowe pozwalają uzyskać dokładność wymiarową na poziomie 1 μm, czyli 0,001 mm!

Wycinanie elektroerozyjne WEDM (ang. Wire Electrical Discharge Machining) jest to metoda obróbki materiałów trudnoskrawalnych oparta na usuwaniu materiału w wyniku topnienia i odparowania ubytku podczas wyładowań elektrycznych. Przedmiot kształtowany jest za pomocą elektrody roboczej w postaci przewijającego się drutu. Podczas obróbki szczelina międzyelektrodowa przepłukiwana jest dielektrykiem pod określonym ciśnieniem, który usuwa produkty erozji w strefie obróbki, zapewnia odpowiednie warunki koniecznie do zachodzenia erozji elektrycznej, a także izoluje i chłodzi elektrody. Dielektrykiem jest najczęściej woda demineralizowana i dejonizowana, a elektrodą drut mosiężny lub miedziany z płaszczem cynkowym. Obróbka ta umożliwia kształtowanie skomplikowanych części w materiałach twardych takich jak węgliki spiekane, stale narzędziowe czy polikrystaliczny diament. WEDM jest odmianą obróbki EDM, w której zasadniczą różnicą jest rodzaj używanej elektrody roboczej. Wycinanie drutem WEDM jest najbardziej precyzyjną metodą cięcia metalu, pozwalającą uzyskać dokładność wymiarową znacznie większą niż w przypadku cięcia laserowego (cięcie termiczne).

Metodą wycinania elektroerozyjnego WEDM wykorzystujemy do:

 • produkcji stempli
 • produkcji wykrojników
 • produkcji tłoczników
 • produkcji matryc
 • produkcji formy wtryskowych
 • produkcji form odlewniczych
 • produkcji narzędzi skrawających
 • precyzyjnego cięcia metalu
 • obróbki prętów paliwowych
 • obróbki łopatek turbin i sprężarek

Wycinanie elektroerozyjne WEDM stosowane jest do obrabiania materiałów szczególnie twardych – po obróbce cieplnej lub cieplno-chemicznej, których obróbka metodą skrawania (frezowania, toczenia bądź wiercenia) jest niemożliwa. Obróbkę WEDM wykorzystujemy do produkcji form wtryskowych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także do produkcji narzędzi formujących dla obróbki plastycznej, narzędzi specjalnych dla obróbki skrawaniem, narzędzi dla odlewnictwa a także w energetyce jądrowej do obróbki prętów paliowych, w lotnictwie do obróbki łopatek turbin i sprężarek, w medycynie do produkcji narzędzi chirurgicznych oraz protez. Cięcie drutem stali umożliwia również produkcję wykrojników oraz tłoczników, wykorzystywanych przy produkcji wielkoseryjnej części i podzespołów maszyn.

Charakterystyka obróbki elektroerozyjnej WEDM:

 • obróbka 5-osiowa
 • przesuw stołu (osie X i Y): 570 x 370 mm
 • przesuw osi Z: 350 mm
 • przesuwy dodatkowe (osie U i V): 120 x 120 mm
 • wielkość stołu: 806 x 496 mm
 • wielkość zbiornika: 1050 x 720 mm
 • max. wysokość przedmiotu obrabianego: 340 mm (280 mm w zanurzeniu)
 • max. wymiary przedmiotu obrabianego (szer./dł./wys.): 770/520/340 mm
 • max. ciężar przedmiotu obrabianego: 1000 kg
 • kąt stożka: ± 25°/100 mm
 • naciąg drutu: 300 ÷ 2300 g
 • prędkość drutu: 25 m/min
 • średnica drutu: ∅0,15 ÷ ∅0,33 mm

Wiercenie elektroerozyjne

SMALL HOLE DRILLING EDM

Wiercenie elektroerozyjne jest rodzajem obróbki EDM, w której stosowane są elektrody rurkowe o średnicy od Ø 0,25 mm. Podczas obróbki wiercenia elektroerozyjnego elektroda robocza pełni funkcję wiertła wykonując ruch posuwowy oraz obrotowy. Technologia ta umożliwia wykonywanie smukłych otworów w materiałach trudno obrabialnych tj. węgliki spiekane, stal narzędziowa, materiały kompozytowe o osnowie metalicznej czy polikrystaliczny diament.

Metodę wiercenia elektroerozyjnego EDM wykorzystujemy do:

 • wiercenia smukłych otworów o średnicy ∅3 mm
 • produkcji narzędzi skrawających
 • naprawy narzędzi skrawających
 • otworów wtrysków paliwowych
 • otworów technologicznych do dalszego cięcie WEDM

Głównym zastosowaniem wiercenia elektroerozyjnego EDM jest otworowanie półfabrykatów do cięcia elektroerozyjnego WEDM. W przypadku obróbki materiałów trudnoskrawalnych, wiercenie elektroerozyjne EDM jest jedyną możliwą metodą wykonania otworu technologicznego do przepuszczenia elektrody roboczej w postaci drutu mosiężnego o średnicy do Ø 0,25 mm. Obróbka ta znalazła również zastosowanie do wykonywania otworów o bardzo małej średnicy np. w rozpylaczach silników wysokoprężnych czy w tłokach sterujących hydrauliki siłowej.

Charakterystyka obróbki elektroerozyjnej EDM:

 • obróbka 3-osiowa
 • wymiary stołu (szer. x dł,): 250 x 350 mm
 • posuw w osi X: 200 mm
 • posuw w osi Y: 300 mm
 • posuw pionowy osi W: 250 mm
 • posuw pionowy głowicy osi Z: 300 mm
 • max. ciężar przedmiotu obrabianego: 100 kg
 • max. wymiary przedmiotu obrabianego (szer./dł./wys.): 250/350/300 mm
 • średnica elektrody: Ø 0,25 ÷ Ø 3,00 mm
 • odległość prowadnik-stół: 50 ÷ 300 mm

Drążenie elektroerozyjne

EDM

Drążenie elektroerozyjne EDM (ang. Electrical Discharge Machining) jest to metoda obróbki materiałów przewodzących prąd elektryczny oparta na usuwaniu materiału w wyniku erozji elektrycznej, która towarzyszy wyładowaniom elektrycznym pomiędzy elektrodami zanurzonymi w płynnym dielektryku. Narzędzie w postaci elektrody (anoda) zagłębia się w przedmiocie obrabianym (katoda). Przy odpowiednim natężeniu pola elektrycznego i wartości napięcia następuje przebicie elektryczne, rozpoczynające emisję elektronów z przedmiotu obrabianego. Przepływający przez szczelinę międzyelektrodową prąd powoduje wydzielanie się ciepła, którego wartość przekracza temperaturę topliwości oraz wrzenia, co prowadzi do intensywnego topienia i parowanie materiału. Kształt i geometria przedmiotu uzyskana po obróbce EDM odzwierciedla kształt elektrody roboczej.

Metodę drążenia elektroerozyjnego EDM wykorzystujemy do produkcji:

 • narzędzi do kucia swobodnego, półswobodnego, matrycowego
 • wykrojników do tłoczenia i gięcia elementów blaszanych
 • elementów o wysokim stopniu miniaturyzacji
 • złączy elektronicznych
 • narzędzi chirurgicznych
 • miniaturowych kół zębatych do precyzyjnych zegarków

Drążenie wgłębne EDM znalazło zastosowanie przy produkcji narzędzi specjalnych i oprzyrządowania technologicznego w tym: stempli i matryc kuźniczych, wykrojników, tłoczników, form wtryskowych, form odlewniczych czy narzędzi z węglików spiekanych.

Charakterystyka obróbki elektroerozyjnej EDM:

 • obróbka 3-osiowa
 • przesuw stołu (osie X i Y): 400 x 350 mm
 • wielkość zbiornika: 650 x 500 mm
 • przesuw osi Z: 300 mm
 • max. wymiary przedmiotu obrabianego (szer./dł./wys.): 500/400/300 mm
 • max. ciężar przedmiotu obrabianego: 600 kg