Obróbka plastyczna

[ultimate_heading main_heading=”Obróbka plastyczna” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]FORMING PROCESSES[/ultimate_heading]

Obróbka plastyczna jest to proces obróbki metali, którego celem jest nadanie materiałowi wyjściowemu odpowiedniej geometrii kształtowej i wymiarowej czyli wymuszenie odpowiednich odkształceń plastycznych bez naruszania spójności materiału. Uzyskanie odpowiednich odkształceń możliwe jest przez poddanie materiału działaniu naprężeń o określonych wartościach przekraczających granicę plastyczności. Zmianie geometrii przedmiotu towarzyszy również zmiana właściwości mechanicznych w tym następuje odpowiedni rozkład umocnienia, korzystny rozkład naprężeń własnych, odpowiedni przebieg włóknistych zanieczyszczeń i tym sposobem możliwe jest osiągnięcie żądanych właściwości użytkowych przedmiotu. Obróbkę plastyczną, ze względu na sposób odkształcenia, można podzielić na: tłoczenie, walcowanie, gięcie, kucie, wyciskanie, ciągnienie.

[ultimate_heading main_heading=”Tłoczenie” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]STAMPING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Yamada Dobby Alpha 60
[/ultimate_carousel]

Tłoczenie jest rodzajem obróbki plastycznej, którą wykorzystuje się do kształtowania i łączenia materiałów, przeważnie na zimno, za pomocą zazwyczaj sztywnych narzędzi formujących. Narzędziem tym jest tłocznik składający się matrycy i stempla. W procesie tłoczenia wykorzystuje się materiał w postaci taśm, blach czy płyt. Tak więc dla cienkich blach proces ten można sprowadzić do płaskiego stanu naprężeń gdyż naprężenia działające w kierunku normalnym do powierzchni blachy są pomijalnie małe. Proces tłoczenia przebiega na prasach mechanicznych i hydraulicznych.

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”W naszym parku maszynowym znajdują się:”]

 • dwie prasy hydrauliczne o nacisku 4000 kN
 • jedna prasa hydrauliczna o nacisku 2500 kN
 • dwie prasy hydrauliczne o nacisku 1000 kN
 • prasa mechaniczna cierna o nacisku 4000 kN
 • prasa mechaniczna śrubowa o nacisku 4000 kN
 • cztery prasy mechaniczne mimośrodowe o nacisku 1000 kN
 • szybkobieżna precyzyjna prasa mechaniczna korbowa o nacisku 600 kN i prędkość 900 skoków/min

[/bsf-info-box]

Proces tłoczenia umożliwia produkcję seryjną i wielkoseryjną w przypadku wykorzystania prasy szybkobieżnej o prędkości 900 wytworzonych detali w ciągu jednej minuty pracy. Jesteśmy elastyczną firmą produkcyjną, która wytwarza we własnym zakresie metodą obróbki skrawaniem CNC i metodą elektroerozyjną WEDM/EDM narzędzia formujące wykorzystywane w obróbce plastycznej w tym tłoczniki, wykrojniki, stemple, matryce czy giętniki.

Proces wytłoczenia obejmuje:

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Kształtowanie”]

 • ciągnienie
 • profilowanie
 • prostowanie
 • gięcie
 • przebijanie
 • przetłaczanie
 • wyciskanie
 • znakowanie

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Łączenie”]

 • zaginanie
 • skręcanie
 • wywijanie
 • zawijanie obrzeża
 • obciskanie
 • zaprasowanie
 • spajanie

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Cięcie”]

 • wykrawanie
 • dziurkowanie
 • nacinanie
 • odcinanie
 • okrawanie
 • przycinanie

[/bsf-info-box]

Charakterystyka tłoczenia:

[ultimate_icon_list icon_size=”24″ icon_margin=”4″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. nacisk prasy hydraulicznej: 4000 kN[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. nacisk prasy mechanicznej: 4000 kN[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. prędkość suwaka: 900 spm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. skok suwaka: 500 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]wielkość stołu prasy szybkobieżnej: 800 x 420 mm[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[ultimate_heading main_heading=”Walcowanie” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]ROLLING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Toczenie CNC - Obudowa lampy LED
[/ultimate_carousel]

Walcowanie jest to proces kształtowania materiału pomiędzy walcami, rolkami lub tarczami i polega na zwijaniu materiału w postaci blach, taśm czy pasów. Narzędzia te wykonują ruch obrotowy, część z nich napędzana jest bezpośrednio napędem hydraulicznym lub elektrycznym, część pośrednio poprzez poruszający się materiał obrabiany. Proces walcowania wykonywany jest na walcarkach. Ze względu na liczbę narzędzi formujących wyróżnia się walcarki 2-walcowe, 3-walcowe, 4-walcowe, 6-walcowe, 12-walcowe a nawet 20-walcowe. Ze względu na rozmieszanie walców wyróżnia się walcarki pionowe, poziome, skośne i uniwersalne. Proces kształtowania materiału może odbywać się na zimno, ciepło lub gorąco. W procesie walcowania otrzymujemy rury zwijane o dowolnej średnicy, stożki o dowolnej zbieżności oraz inne kształty zamknięte o promieniu zgięcia równemu promieniowi walców formujących.

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Walcowanie blachy wykorzystujemy do produkcji:”]

 • rur zwijanych
 • stożków zwijanych
 • łyżek do ładowarek
 • łyżek hydraulicznych do koparek
 • osłon
 • zbiorników
 • silosów
 • rur wentylacyjnych
 • kręgów stalowych
 • słupów reklamowych

[/bsf-info-box]

Charakterystyka walcowania:

[ultimate_icon_list icon_size=”24″ icon_margin=”4″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]szerokość walcowania blachy: 3000 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. średnica zwijania blachy: ∅4000 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]min. średnica zwijania blachy: ∅250 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. grubość zwijanej blachy: 20 mm[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[ultimate_heading main_heading=”Gięcie blach” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]SHEET METAL BENDING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Zaczep asekuracyjny
[/ultimate_carousel]

Gięcie blach polega na zmianie krzywizny materiału poprzez wywieranie nacisku. Proces gięcia wykonuje się na hydraulicznych zaginarkach lub hydraulicznych prasach krawędziowych. W przypadku wyżej wymienionego procesu kształtowania blach, jakim jest walcowanie, otrzymuje się promień naroża odpowiadający promieniowi walców i równy jest ≈5-krotnej grubości wyginanej blachy (znacznie większy). W przypadku operacji na zaginarkach lub prasach krawędziowych otrzymuje się promień równy 1,5-krotnej grubości blachy.

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Gięcie blachy wykorzystujemy do produkcji:”]

 • profili i kształtowników giętych
 • łyżek skarpowych do koparek
 • łyżek do ładowarek
 • osłon
 • skrzynek
 • elementów maszyn

[/bsf-info-box]

Charakterystyka gięcia blach:

[ultimate_icon_list icon_size=”24″ icon_margin=”4″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. grubość zginania na prasach krawędziowych: 25 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. szerokość gięte blachy: 4000 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. grubość giętej blachy na zaginarkach hydraulicznych: 12 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. szerokość gięte blachy: 3000 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. grubość blachy ciętej hydraulicznymi nożami gilotynowymi: 30 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. szerokość ciętej blachy: 3000 mm[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[ultimate_heading main_heading=”Gięcie profili i rur” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]PIPE BENDING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Projektowanie
[/ultimate_carousel]

Gięcie rur okrągłych i kwadratowych oraz profili polega na odkształceniu materiału pod wpływem siły nacisku urządzenia kształtującego. oferujemy usługi gięcia, które wykonujemy na pionowych i poziomych hydraulicznych giętarkach beztrzpieniowych, hydraulicznych giętarkach rolkowych oraz na hydraulicznej trzpieniowej giętarce do kształtowników grubościennych.

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Gięcie rur i profili wykorzystujemy do produkcji:”]

 • nadkola dla przemysłu motoryzacyjnego
 • samochodowych klatek bezpieczeństwa
 • chwytaków dla przemysłu rolniczego
 • elementów maszyn
 • elementów balustrad

[/bsf-info-box]

Charakterystyka gięcia profili i rur:

[ultimate_icon_list icon_size=”24″ icon_margin=”4″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. grubość ścianki: 15 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. wymiary zewnętrzna kształtowników grubościennych: 80 x 120 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. średnica zewnętrzna rur grubościennych: ∅100 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. długość elementów giętych na giętarce trzpieniowej: 4000 mm[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[ultimate_heading main_heading=”Kucie” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]FORGING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Toczenie CNC
[/ultimate_carousel]

Kucie jest to proces polegający na wykonaniu przedmiotu poprzez odkształcenie metalu za pomocą nacisku lub nierudzenia narzędzia, które umieszczone jest na ruchomej części prasy lub młota kuźniczego. Materiałem wsadowym jest nazywany przedkuwką, która to po obróbce odzwierciedla kształt narzędzi formujących. Tak produkowane odkuwki poddaje się dalszej obróbce mechanicznej w celu uzyskania większych dokładności wymiarowych i kształtowych. W procesie kucia kształtowanie przedmiotów może być przeprowadzane na zimno lub na gorąco. Wyróżniamy kucie swobodne, półswobodne i matrycowe.

Podczas kucia swobodnego następuje płynięcie materiału w kilku dowolnych kierunkach. Zastosowane matryce kształtujące materiał są uniwersalne. Dokładność wymiarowa i kształtowa otrzymanej odkuwki jest mała, dlatego też metodę tę stosuje się do produkcji jednostkowej, gdzie wykonanie narzędzi formujących w postaci matryc jest nieopłacalne.

Kucie półswobodne polega na częściowym ograniczaniu swobodnego płynięcia metalu poprzez zastosowanie matrycy dolnej lub górnej podczas wywierania nacisku na część powierzchni przedkuwki. Kucie półswobodne stosuje się przy produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej.

Kucie matrycowe polega na kształtowaniu odkuwki o złożonych kształtach ze znacznie większą dokładnością niż w przypadku wyżej wymienionych metod kucia. Podczas tego procesu materiał może płynąć zarówno w kierunku prostopadłym jak i równoległym do kierunku ruchu narzędzia. Uderzenie górnej części matrycy powoduje równomierne wypełnienie materiału w dolnej i górnej części narzędzia formującego. Niewątpliwymi zaletami tego procesu są małe straty materiału i duża dokładność wymiarowa. Metodę kucia matrycowego stosuje się przy produkcji średnio- i wielkoseryjnej.

Produkowane przez nas matryce metodą obróbki skrawaniem CNC i metodą elektroerozyjną WEDM oraz EDM wykorzystujemy do kucia swobodnego oraz matrycowego odkuwek o wielkości do 0,4 kg i dokładności wymiarowej 2÷3 naddatku na obróbkę wykańczającą. W przypadku ozdobnych i artystycznych kutych elementów do bram, ogrodzeń, balustrad odkuwki nie wymagają dodatkowej obróbki.

Charakterystyka kucia:

[ultimate_icon_list icon_size=”24″ icon_margin=”4″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. nacisk prasy hydraulicznej: 4000 kN[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]wielkość stołu prasy hydraulicznej: 700 x 400 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. nacisk prasy mechanicznej: 4000 kN[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]wielkość stołu prasy mechanicznej: 600 x 500 mm[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]maks. waga odkuwki matrycowej: 400 g[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#1e73be”]prędkość suwaka młotów kuźniczych: 250 spm[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]