Obróbka skrawaniem

Frezowanie CNC

CNC MILLING

Oferujemy profesjonalne usługi frezowania CNC jak i frezowania konwencjonalnego. Wykorzystując nowoczesne zaawansowane technologicznie maszyny jesteśmy w stanie wyprodukować szeroką gamę produktów na Państwa zlecenie.

Metodą frezowania wytwarzamy:

 • formy wtryskowe
 • wykrojniki
 • stemple
 • matryce
 • koła zębate
 • narzędzie specjalne
 • podzespoły maszyn
 • korpusy urządzeń

Frezowanie jest rodzajem obróbki skrawaniem (obróbki ubytkowej) polegającej na usuwaniu cienkiej warstwy materiału za pomocą klinowo ukształtowanego ostrza narzędzia wykonującego ruch obrotowy (ruch główny). Przedmiot obrabiany wykonuje ruch posuwowy. W przypadku obrabiarek wieloosiowych narzędzie skrawające może jednocześnie wykonywać ruch obrotowy jak i posuwowy. Metoda frezowania umożliwia obróbkę płaszczyzn, rowków, gwintów, kół zębatych oraz powierzchni kształtowych o dowolnym geometrii powierzchni.

Frezowanie CNC (z wykorzystaniem komputerowego sterowania numerycznego) umożliwia obróbkę powierzchni o dowolnej geometrii z wysoką dokładnością, powtarzalnością i znacznie szybciej w porównaniu z konwencjonalnymi metodami obróbki skrawaniem. Proces wytwarzania składa się z fazy projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania geometrii modelu na ścieżkę ruchu narzędzia za pomocą programu umożliwiającego komputerowe wspomagania wytwarzania (CAM) i wykonanie na obrabiarce CNC. Wieloosiowe centrum obróbcze CNC umożliwia m.in. frezowanie, toczenie, wiercenie a także powierzchniowe hartowanie za pomocą promieniowania laserowego czy pomiary wykonanych detali z wykorzystaniem stykowych sond pomiarowych.

Frezowanie obwiedniowe jest jedną z metod obróbki walcowych kół zębatych i polega na obwodzeniu zarysu boku zęba przez kolejne położenia krawędzi skrawającej narzędzia na zasadzie współpracy ślimaka z kołem ślimakowym. Narzędziem kształtującym jest frez ślimakowy, który wykonuje ruch obrotowy. Koło walcowe obraca się o kąt odpowiadający skokowi zwoju zębów frez ślimakowego. Dodatkowo suport narzędziowy przesuwa się równolegle do osi obrabianego koła oraz wzdłuż linii zęba. Stół frezarki obwiedniowej porusza się wraz z kołem obrabianym wzdłuż osi koła. Złożenie ruchów głównych i pomocniczych umożliwia obróbkę zębów kół zębatych na całej ich długości.

Frezowanie kształtowe umożliwia obróbkę kół walcowych z uzębieniem zewnętrznym jak i wewnętrznym o zębach prostych lub śrubowych. Narzędziem skrawającym są frezy krążkowe modułowe, frezy palcowe kształtowe, noże dłutownicze lub głowice dłutujące. Metoda frezowania kształtowego stosowana jest przy obróbce kół o mniejszej dokładności lub przy obróbce zgrubnej.

Charakterystyka frezowania CNC:

 • maks. waga przedmiotu obrabianego: 1800 kg (obróbka 3-osiowa)
 • maks. waga przedmiotu obrabianego: 75 kg (obróbka 4-osiowa)
 • przesuw stołu (osie X/Y/Z): 1016/660/635 mm
 • maks. moc: 22,4 kW
 • maks. obroty wrzeciona: 12000 rpm
 • wymiary stołu (szer./dł.): 635/1372 mm
 • maks. szybkość dobiegów: 18 m/min
 • maks. posuw roboczy: 12,7 m/min
 • średni czas wymiany narzędzia: 2,8 s

Charakterystyka frezowania konwencjonalnego:

 • maks. waga przedmiotu obrabianego: 2500 kg (obróbka 3-osiowa)
 • przesuw stołu (osie X/Y/Z): 1500/1200/1500 mm
 • maks. moc: 35 kW
 • maks. obroty wrzeciona: 10000 rpm
 • wymiary stołu (szer./dł.): 1350/1350 mm

Charakterystyka frezowania obwiedniowego:

 • maks. średnica koła zębatego: ∅400 mm
 • maks. waga przedmiotu obrabianego: 400 kg
 • maks. moc: 12 kW
 • maks. obroty wrzeciona: 6000 rpm
 • wymiary stołu (szer./dł.): 600/600 mm

Toczenie CNC

CNC TURNING

Nowoczesny park maszynowy daje możliwość uzyskania założeń wymiarowo-kształtowych wymaganych w precyzyjnych częściach i podzespołach maszyn. Zdobyte doświadczenie w zakresie toczenia konwencjonalnego jak i wspomaganego komputerowo CNC pozwala nam wykonać każde zlecenie.

Metodą toczenia wytwarzamy:

 • wały napędowe
 • precyzyjne tuleje
 • precyzyjne sworznie
 • narzędzie specjalne
 • części form wtryskowych
 • podzespoły maszyn
 • części napędów

Toczenie jest to proces obróbki skrawaniem (obróbka wiórowa) stosowany do obrabiania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych o geometrii brył obrotowych. Ruchem głównym jest ruch obrotowy przedmiotu obrabianego, zaś ruchem pomocniczym prostoliniowy ruch posuwowy oraz wzdłużny narzędzia. Stosowanie obrabiarek wieloosiowych umożliwia obróbkę skomplikowanych geometrii nie tylko stożków, sfer czy walców ale także detali o geometrii uzyskanej poprzez frezowanie za pomocą 4. i 5. osi centrum tokarskiego CNC.

Toczenie CNC, tak jak w przypadku frezowania CNC, pozwala na bardziej precyzyjne i powtarzalne wytwarzanie elementów w porównaniu z toczeniem konwencjonalnym. Posiadany park maszynowy pozwalana na produkcję średnio- i wielkoseryjną elementów maszyn, podzespołów i części o złożonych kształtach zarówno mało- jak i wielkogabarytowych. Toczenie CNC stanowi podstawę nowoczesnej firmy produkcyjnej.

Charakterystyka toczenia CNC małogabarytowego:

 • obróbka 4-osiowa
 • maks. średnica toczenia: ∅300 mm
 • maks. średnica toczenia z podajnika: ∅64 mm
 • maks. długość toczenia: 1070 mm
 • maks. obroty wrzeciona: 3500 rpm
 • maks. obroty narzędzi obrotowych: 4500 rpm
 • przelot wrzeciona: ∅105 mm

Charakterystyka toczenia CNC wielkogabarytowego:

 • obróbka 3-osiowa
 • maks. średnica toczenia: ∅410 mm
 • maks. długość toczenia: 3000 mm
 • maks. waga przedmiotu obrabianego (bez podtrzymek): 2000 kg
 • maks. waga przedmiotu w uchwycie: 600 kg
 • maks. moc: 20 kW
 • maks. obroty: 2500 rpm
 • przelot wrzeciona: ∅105 mm

Dłutowanie

SLOTTING

Dłutowanie jest rodzajem obróbki skrawaniem polegającym na usuwaniu materiału za pomocą noża (dłutaka) umocowywanego do suwaka wykonującego zazwyczaj pionowy ruch posuwowo-zwrotny. Proces ten stosuje się do obróbki kształtów nieobrotowych.

Metodą dłutowania wytwarzamy:

 • koła zębate o zarysie prostym
 • koła zębate o zarysie śrubowym
 • krzywki
 • rowki pod wpusty/kliny
 • wielokliny
 • wielowypusty

Dłutowanie kół zębatych metodą Fellowsa polega na współpracy dwóch kół zębatych ze sobą. Jedno z nich jest przedmiotem obrabianym zaś drugie narzędziem zwanym nożem Fellowsa lub dłutakiem. Podczas pracy narzędzie wykonuje ruch dłutujący z jednoczesnym ruchem obrotowym narzędzia i przedmiotu.

Charakterystyka dłutowania:

 • obróbka 3-osiowa
 • maks. średnica dłutowania: ∅800 mm
 • maks. wysokość dłutowania: 400 mm
 • maks. średnica dłutowanych kół zębatych: ∅400 mm
 • maks. średnica dłutowanych wielowpustów: ∅500

Szlifowanie

GRINDING

Szlifowanie jest procesem wykończeniowym powierzchni za pomocą narzędzi ściernych zwanych ściernicami. Narzędzie te, wykonane z korundu, diamentu, węgliku krzemu lub węgliku boru, wykonuje ruch obrotowy. Ruch pomocniczy jest wykonywane przez przedmiot obrabiany i niekiedy dodatkowo przez ściernicę. Obróbka szlifowania ma na celu zmniejszenia chropowatości powierzchni i uzyskanie lepszej dokładności wymiarowej i kształtowej.

Metodę szlifowania wykorzystujemy do produkcji:

 • wałów
 • sworzni
 • stempli
 • matryc
 • wykrojników
 • kół zębatych

Do uzyskania założeń technologicznych detali stosujemy profesjonalne urządzenia i narzędzia. Wykonane przez nas szlifowanie płaszczyzn, otworów czy wałków spełniają najwyższe wymagania i może być poddane dalszej obróbce polerowania czy honowania.

Charakterystyka szlifowania:

 • maks. powierzchnia szlifowania (szer./dł.): 300/1000 mm
 • maks. wysokość szlifowanego elementu: 400 mm
 • maks. średnica wewnętrzna szlifowania: ∅300 mm
 • maks. długość szlifowania wewnętrznego: 1000 mm
 • maks. średnica zewnętrzna szlifowania: ∅300 mm
 • maks. długość szlifowania zewnętrznego: 1000 mm