Projektowanie CAD/CAM

Projektowanie CAD 2D & 3D

Profesjonalne usługi projektowania CAD/CAM. Zajmujemy się modelowania 3D i tworzenia dokumentacji 2D za pomocą oprogramowania CAD oraz tworzenia technologii wytwarzania za pomocą oprogramowania CAM. Dzielimy się doświadczeniem produkcyjnym, technologicznym a także pomagamy w komercjalizacji produktów. Zespół konstruktorów, automatyków, mechaników i projektantów tworzy kompleksowe projekty części, urządzeń, maszyn oraz całych linii produkcyjnych. Naszą specjalizacją są nowatorskie rozwiązania ułatwiające procesy produkcyjne w wielu branżach przemysłu.

Projektowanie CAD/CAM

Dokumentacja 2D

 • rysunki techniczne
 • schematy instalacji elektrycznej
 • schematy hydrauliczne i pneumatyczne
 • dokumentacja montażowa

Dokumentacja 3D

 • modele 3D części maszyn i urządzeń
 • złożenia modeli 3D
 • analiza kinematyczna i wytrzymałościowa
 • wizualizacja produktowa

Technologia wytwarzania

 • dobór technologii wytwarzania
 • programowanie obrabiarek CNC
 • automatyzacja procesów wytwarzania
 • prototypowe wytwarzanie

[ultimate_heading main_heading=”Projektowanie CAD/CAM” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]COMPUTER AIDED DESIGN & MANUFACTURING[/ultimate_heading]

Świadczymy profesjonalne usługi projektowania w tym modelowania 3D i tworzenia dokumentacji 2D za pomocą oprogramowania CAD oraz tworzenia technologii wytwarzania za pomocą oprogramowania CAM. Dzielimy się doświadczeniem produkcyjnym, technologicznym a także pomagamy w komercjalizacji produktów. Zespół konstruktorów, automatyków, mechaników i projektantów tworzy kompleksowe projekty części, urządzeń, maszyn oraz całych linii produkcyjnych. Naszą specjalizacją są nowatorskie rozwiązania ułatwiające procesy produkcyjne w wielu branżach przemysłu.

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Proces projektowanie CAD/CAM obejmuje:”]

 • koncepcyjne modelowanie na podstawie wstępnych założeń projektowych,
 • wykonanie modelu 3D,
 • wykonywanie wizualizacji modelu 3D,
 • wykonanie dokumentacji technicznej 2D w tym rysunków technicznych, schematów instalacji hydraulicznej, pneumatycznej czy elektrycznej,
 • wykonanie dokumentacji montażowej,
 • dobór technologii wytwarzania,
 • programowanie obrabiarek CNC,
 • prototypowe wytwarzanie,
 • nadzorowanie procesu produkcyjnego,
 • nadzorowanie procesu montażowego,
 • optymalizacja modelu 3D,
 • nanoszenie poprawek i zmian konstrukcyjnych.

[/bsf-info-box]

[ultimate_heading main_heading=”Modelowanie 3D” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]3D MODELING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Wiercenie elektroerozyjne EDM
[/ultimate_carousel]

Modelowanie 3D umożliwia tworzenie trójwymiarowych obiektów za pomocą oprogramowania CAD (ang. Computer Aided Design – komputerowe wspomaganie projektowania). Środowisko CAD dzięki specjalnym narzędziom, umożliwia projektowanie skomplikowanych powierzchni i brył z uwzględnieniem analizy naprężeń danego materiału oraz oddziaływaniem środowiska zewnętrznego a także daje możliwość zaawansowanej wizualizacji modelowanego przedmiotu, szacowania kosztów produkcji oraz sprawdzenie cech produktu pod względem użytkowym i ergonomicznym.

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Proces modelowania 3D obejmuje:”]

 • wykonanie modelu 3D,
 • wykonywanie złożeń części maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie wizualizacji modelu i złożenia 3D,
 • optymalizacja modelu 3D,
 • nanoszenie poprawek i zmian konstrukcyjnych.

[/bsf-info-box]

[ultimate_heading main_heading=”Dokumentacja 2D” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]2D ENGINEERING DRAWING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Obróbka skrawaniem - Toczenie CNC
[/ultimate_carousel]

Dokumentacja 2D umożliwia graficzne przedstawienie części maszyn, urządzeń oraz konstrukcji potrzebne do prawidłowego wytworzenia danej części, złożenia z elementami współpracującymi, montażu lub instalacji z wymaganiami przez konstruktora czy projektanta założeniami. Dokumentacje techniczną wykonujemy przy pomocy oprogramowania CAD (ang. Computer Aided Design – komputerowe wspomaganie projektowania) na podstawie dostarczonego modelu lub tworzymy model na podstawie otrzymanej części.

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Proces tworzenia dokumentacji 2D obejmuje:”]

 • wykonanie dokumentacji technicznej 2D (rysunki techniczne modeli i złożeń, schematów instalacji hydraulicznej, pneumatycznej czy elektrycznej),
 • wykonanie dokumentacji montażowej 2D,
 • nanoszenie poprawek i zmian konstrukcyjnych.

[/bsf-info-box]

[ultimate_heading main_heading=”Technologia wytwarzania” main_heading_color=”#000000″ sub_heading_color=”#0088cc” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:34px;” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;”]TECHNOLOGY OF MANUFACTURING[/ultimate_heading]

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”500″ arrows=”off” dots_color=”#1e73be” rtl=”on” adaptive_height=”on”]
Matryca - cięcie elektroerozyjne WEDM
[/ultimate_carousel]

Tworzenie technologii wytwarzania projektowanych części umożliwia nam oprogramowanie CAM (ang. Computer Aided Manufacturing – komputerowe wspomaganie wytwarzania). Program ten tworzy ścieżki poruszania narzędzia, czyli ruchu względnego narzędzia i przedmiotu obrabianego na podstawie modelu bryłowego 3D lub rysunku 2D. Projektowanie CAM wykorzystujemy przy obróbce skrawaniem do tworzenia technologi 4 osiowej frezarki CNC oraz 4 osiowej tokarki CNC, a także przy cięciu termicznym do tworzenia technologii cięcia laserowego, plazmowego i tlenowego.

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Proces tworzenia technologii wytwarzania obejmuje:”]

 • dobór technologii wytwarzania,
 • programowanie obrabiarek CNC,
 • prototypowe wytwarzanie,
 • nadzorowanie procesu produkcyjnego,
 • nadzorowanie procesu montażowego.

[/bsf-info-box]